Få hjälp med översättningar

En bra översättning är inte en korrekt översättning ord för ord. Den viktigaste principen är istället att texterna på de olika språken ska ge samma reaktion hos läsaren.

Principer för översättning

För att en översättning ska vara perfekt ska den följa otaliga principer. Lagtexter och instruktioner kanske kan bli helt rätt, men en översättning av till exempel en saga har inget facit. Det här beror bland annat på att orden på olika språk har olika ton. Även om betydelsen i praktiken är densamma, kan känslorna ordet väcker hos läsaren vara helt olika. En korrekt översättning är å andra sidan en demokratifråga. Översättningar gynnar ofta minoriteter.

Att översätta själv

Om du har ett gott språköra kan du eventuellt översätta till ditt modersmål. Då kan jobbet kännas som att lägga ett pussel. Till sist har du alla bitar på plats och ser hela bilden framför dig. Det kan också vara som en ekvation. Rätt kombinationer av begrepp och ordvariationer på olika platser i texten bildar till sist samma värden trots att orden inte är de samma. Få klarar sist och slutligen av det här så bra som jobbet kräver. Läs mer här om hur du kan få rätt hjälp för just din översättning.