Frilansande Fotograf

1088128-photographer-taking-a-shoot-with-a-digital-camera

Av de som jobbar som fotografer de allra flesta frilansande. Det betyder att de inte är anställda av ett företag utan enbart jobbar åt dem man får uppdrag av. I och med detta finns det olika vägar att gå för att få betalt av kunden.

Eget företag

Detta är det vanligaste eftersom fotografen då själv kan skapa fakturor och skicka till kunden. Många större kunder kräver även att man har eget företag för att uppdrag ska kunna genomföras.

Extern fakturahanterare

De som inte lever på sitt fotograferande eller av annan anledningen inte vill ha eget företag kan använda tjänsten som bland annat Frilans Finans erbjuder. Detta företag är inte ensam på marknaden men en av de största. De erbjuder sig vara mellanhand mellan en privatperson och ett företag. Det som sker är att arbetet utförs av privatpersonen. Sedan loggar denna person in på ”Mitt konto” och skapar en faktura som skickas iväg till kunden på Frilans Finans hemsida. Avsändaren på fakturan blir däremot Frilans Finans. På så vis får kunden en faktura som ska betalas helt vitt. Av de pengar som betalas in betalar sedan Frilans Finans ut lön till fotografen. För detta tas en avgift på några procent av beloppet.

Då detta är ett mycket smidigt och billigt sätt att hantera fakturorna är det många som väljer denna väg.

Lön

En annan väg att gå är att begära lön utbetalt från kunden. Vissa företag accepterar detta men det är inte speciellt vanligt. Att som fotograf välja denna väg är att göra det svårt för sig själv i jakten på kunder.